Konferencja pt.: ,,Restytucja jodły w Sudetach – zagrożenia i wyzwania w świetle zmieniających się czynników przyrodniczych”

 

W dniach 3-4 października br. na terenie Polanicy Zdrój odbyła się konferencja naukowa pt.: ,,Restytucja Jodły w Sudetach – zagrożenia i wyzwania w świetle zmieniających się warunków przyrodniczych” zorganizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa oddz. we Wrocławiu oraz nadleśnictwa Zdroje i Bystrzyca Kłodzka.  Dwudniowa konferencja była swoistym podsumowaniem trwającego nieprzerwalnie od 1996 roku programu restytucji jodły pospolitej w Sudetach, w którym bierze udział 17 nadleśnictw RDLP we Wrocławiu. W wydarzeniu wzięło udział ponad 50 uczestników z różnych jednostek zarówno RDLP we Wrocławiu jak również DGLP – ZOL Wrocław, BULiGL w Brzegu, Parku Narodowego Gór Stołowych, Karkonoskiego Parku Narodowego, pracowników naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz zaproszonych gości zarówno z kraju jak i zagranicy. 

W pierwszym dniu konferencji  swoje prezentacje wygłosiło 10 prelegentów m.in.: prof. dr hab. Władysław Barzdajn z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,  który przedstawił genezę oraz cel programu restytucji jodły pospolitej w Sudetach, który zakłada zwiększenie udziału jodły pospolitej z ok. 2 % do poziomu ok. 18-20 % w lasach Sudeckich.  Prof. UPP dr hab. Andrzej Mazur przedstawił słuchaczom charakterystyczną entomofaunę występującą na jodle pospolitej, natomiast mgr inż. Janusz Bańkowski w ciekawy i przystępny sposób przedstawił aplikację Banku Danych o Lasach, która może również być źródłem cennych informacji dotyczącej stanu ilościowego i powierzchniowego jodły w lasach Sudeckich. 

Druga część konferencji była typowo terenowa. Wszyscy uczestnicy poruszali się po terenach leśnych nadleśnictwa Zdroje oraz Bystrzyca Kłodzka. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć m.in. owocujące szczepy jodły pospolitej na zachowawczej plantacji nasiennej, nasadzenia jodłowe w postaci placówek zabezpieczane repelentami,  odbyć wędrówkę po szkółce leśnej i zgłębić tajniki produkcji materiału sadzeniowego, zobaczyć pielęgnację upraw i młodników jodłowych czy też zobaczyć zabezpieczanie indywidualne jodły pospolitej przed szkodami od jeleniowatych oraz zaatakowany przez jemiołę WDN jodły pospolitej. 

 Zarówno część prelekcyjna jak i terenowa była okazją do dyskusji na temat przyszłości programu restytucji jodły w Sudetach. Była to również świetna okazja do wymiany doświadczeń między uczestnikami oraz podzielenia się swoimi spostrzeżeniami z codziennej pracy.  

Wnioski po dwóch dniach konferencji nasuwają się same.  Rozpoczęty program restytucji w Sudetach wymaga jeszcze wielu lat, aby osiągnąć zamierzony udział jodły pospolitej na poziomie 18-20%. Sztuczne odnowienia i zalesienia stały się bardzo ważnym elementem wzrostu udziału jodły w tej części Sudetów dzięki czemu możliwe jest zachowanie  charakterystycznego i cennego ekotypu tego gatunku. Podstawowym i niezbędnym czynnikiem warunkującym dalszy sukces restytucji jodły będzie nie tylko konsekwencja w działaniu, ale dużą rolę będzie odgrywał czynnik finansowy i kondycja Lasów Państwowych. Program powinien być kontynuowany do momentu do póki jodła sama nie zacznie zwiększać swojego udziału lub do osiągnięcia zamierzonego celu, który wyznacza program restytucji.

 

 

W świetle zmieniających się warunków klimatycznych nie tylko Polski ale i całej Europy przed leśnikami jest szereg wyzwań, które mogą wpłynąć na prowadzony program restytucji jodły pospolitej w Sudetach. Miejmy nadzieje, że ten cenny pod wieloma względami gatunek pozostanie ozdobą naszych lasów i za kilkadziesiąt lat społeczeństwo doceni ideę i trud włożony przez wielu ludzi w proces odbudowy zasobów jodły pospolitej w Sudetach. 

Scroll to Top