Kontakt

 

Oddział Stowarzyszenia Inżynierów Leśnictwa i Drzewnictwa               we Wrocławiu                                                                                             adres: Dom Technika FSNT NOT we Wrocławiu                                                 ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74; 50- 020 Wrocław                 e-mail: sekretarz@sitli-wroclaw.com                                                              telefon: (71) 343 70 31 w. 147

Scroll to Top