O nas

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa, w skrócie SITLiD, jest organizacją promującą rozwój nowoczesnego leśnictwa, zajmującą się podnoszeniem kwalifikacji zawodowych swoich członków oraz popularyzacją wśród społeczeństwa wiedzy o leśnictwie, wykorzystaniu drewna oraz ochronie środowiska.

Skład Zarządu Kadencji 2022-2026

Przewodniczący

Wojciech Mazur

przewodniczacy@sitlid-wroclaw.com

Wicerzewodniczący

Jerzy Zemlik

wiceprzewodniczacy@sitlid-wroclaw.com

Wiceprzewodniczący

Michał Nicałek

wiceprzewodniczacy2@sitlid-wroclaw.com

Sekretarz

Karolina Moneta

sekretarz@sitlid-wroclaw.com

Skarbnik

Marek Przychodzki

skrabnik@sitlid-wroclaw.com

Pozostali członkowie zarządu

Katarzyna Łyszkiewicz

Jarosław Góral

Scroll to Top